VISIE

Podium

Het Potentieel is een webmagazine waarin artikelen gepubliceerd worden die in de meest brede zin iets te maken hebben met praktische en/of theoretische zoektochten naar een betere wereld. Sociale en ecologische visies staan hierbij centraal. Het Potentieel wil op deze manier een podium bieden voor de dialoog tussen verschillende ethische stromingen. Deze dialoog is de culturele kracht van het mogelijke welke de geschiedenis voortstuwt. Zonder deze dialoog stopt de geschiedenis.

 

De Kracht van het Mogelijke

Elke ontwikkeling en groei van een samenleving komt voort uit de diverse stroom van ideeën, visies en praktische experimenten met verschillende manieren van leven en samenleven. De dialoog tussen deze alternatieven is het potentieel van een samenleving om zich te verbeteren en tot bloei te komen. Het potentieel is de kracht van het mogelijke. Dit tijdschrift wil de maatschappelijke kracht van het mogelijke bloot leggen door een podium te bieden voor de dialoog tussen de vele alternatieven die zich in de samenleving aandienen.

Dit maatschappelijk potentieel krijgt alleen ruimte wanneer de dominerende ideologie en praktijk van de bestaande samenleving gezien wordt als slechts één van de vele mogelijkheden, in plaats van het enige alternatief. Alleen dan kan een politieke economie die benadrukt wat onmogelijk is, overstegen worden. Waar het gesprek tussen verschillende ethische stromingen stopt, daar stopt het potentieel voor een betere wereld; daar stopt de geschiedenis.

 

Gegrond Potentieel

In Het Potentieel gaan we op zoek naar mensen die mogelijkheden ontwikkelen voor een betere wereld. Daarbij streeft dit tijdschrift zowel naar een ‘intellectueel gedragen praktijk’ als een ‘praktische intellectualiteit’. Het tijdschrift richt zich op de visies achter praktische initiatieven en op theorieën met een praktische intentie. Overal springen groene en sociale initiatieven als paddestoelen uit de grond die zich niet vermoeien met een analyse van onze samenleving en cultuur en met een onderbouwing van de alternatieven die zij voorstellen. ‘Niet lullen maar poetsen’ lijkt hun motto. Maar een alternatief draagt geen potentieel wanneer het geen richting formuleert die consistent en rigoreus onderbouwd is.

Een theorie zonder praktijk is een slechte theorie. Zonder daden zal er niks veranderen in onze wereld. Maar een praktijk zonder idee, zonder doel, zonder visie, heeft geen richting en bereikt dus niks. En die richting moet gegrond zijn. Een praktijk zonder theorie is geen werkelijke praktijk.

De kracht en de hegemonie van een dominerende cultuur zit in de consistentie van de intellectuele onderbouwing. Elk ‘boerenverstand’ heeft een inconsistentie zó opgespoord en het alternatief verworpen. Een alternatief dat niet op een consistente manier gegrond en onderbouwd is, zal daarom nooit een maatschappelijke verandering teweeg brengen en zal dus geen werkelijk potentieel dragen. Het is dus belangrijk om ideeën achter wat we doen expliciet te maken en uit te dragen, als een vorm van wat de filosoof Jurgen Habermas ‘communicatief handelen’ noemde. Wat minder daden en wat meer woorden zijn op dit moment hard nodig.

 

MISSIE

Thema’s

Elke editie van Het Potentieel heeft een thema. De eerste drie thema’s zijn gepubliceerd:

No. I: Crisis of Potentieel?

No. II: Oikos, Logos, Nomos.

No. III: Land en Aarde, de Grond van het Bestaan

Voor volgende edities staan de volgende thema’s op het programma:

* Afval en Exces,

* Armoede en Rijkdom,

* Zingeving,

* Geweld en Vrede

Elk themanummer kan informatieve, (wetenschappelijk) analytische en critische artikelen, essays, collumns, interviews, boekverslagen en lezersbrieven bevatten.

 

Diepgang door Diversiteit

Het Potentieel streeft naar diepgang. Dat kan in de vorm van een wetenschappelijk artikel, maar ook in de vorm van essays, interviews en collumns. Er wordt gestreeft om thema’s van veel kanten te belichten: van verschillende ideologische hoeken, vanuit verschillende levensbeschouwelijke, wetenschappelijke en filosofische stromingen, en vanuit verschillende soorten ervaringsdeskundigen met verschillende ambachten, maatschappelijke professies, organisaties en bewegingen.

 

Locus

Het Potentieel is internationaal georiënteerd, maar heeft tegelijk een zekere oriëntatie op Nederland. Als praktisch intellectueel project zal de lokale omgeving van de redacteuren zich ook lichtelijk manifesteren in de inhoud van het tijdschrift. Een aantal redactieleden is zelf praktisch betrokken bij verschillende lokale (Rotterdamse) initiatieven en netwerken. Initiatieven en bijdragen uit de hele wereld worden belicht. Maar een tijdschrift wat geaard is in praktijk zal automatisch een zekere oriëntatie hebben op de lokale omgeving van de redactieleden. Maar een lichtelijk lokale neiging maakt de lessen niet minder universeel en kan, gezien het doel van een praktisch en intellectueel gegrond project, zelfs wenselijk zijn.

 

Bijdragen

Auteurs zijn van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren door een essay of artikel in te sturen. Bijdragen zijn welkom die iets te maken hebben met een toekomstig thema waarvan een lijst te vinden is op de site. Bijdragen die niks te maken hebben met een thema zijn ook welkom. Het Potentieel streeft ernaar dat 60 % van een editie te maken heeft met het thema. De bijdragen worden beoordeeld door de redactie. Zie: Richtlijnen voor Auteurs. Ook kan je voorstellen om geïnterviewd te worden door een redactielid. En tips voor interessante interviews zijn ook van harte welkom.

Comments are closed.