Missie

Podium

Het Potentieel is een webmagazine waarin artikelen gepubliceerd worden die in de meest brede zin iets te maken hebben met praktische en/of theoretische zoektochten naar een betere wereld. Sociale en ecologische visies staan hierbij centraal. Het Potentieel wil op deze manier een podium bieden voor de dialoog tussen verschillende ethische stromingen. Deze dialoog is de culturele kracht van het mogelijke welke de geschiedenis voortstuwt. Zonder deze dialoog stopt de geschiedenis.

 

Thema’s

Het Potentieel verschijnt minstens twee keer per jaar. Elke editie heeft een thema. De eerste thema’s zijn (1) Crisis of Potentieel?, (2) Oikos, Logos, Nomos (over economie en ecologie), (3) Afval en Exces, (4) Armoede en Rijkdom, (5) Zingeving, (6) Geweld en Vrede, en (7) Land, de Grond van het Bestaan. Elk themanummer kan informatieve, (wetenschappelijk) analytische en kritische artikelen, essays, columns, interviews, boekverslagen en lezersbrieven bevatten.

 

Diepgang door Diversiteit

Het Potentieel streeft naar diepgang. Dat kan in de vorm van een wetenschappelijk artikel, maar ook in de vorm van essays, interviews en columns. Er wordt gestreefd om thema’s van veel kanten te belichten: van verschillende ideologische hoeken, vanuit verschillende levensbeschouwelijke, wetenschappelijke en filosofische stromingen, en vanuit verschillende soorten ervaringsdeskundigen met verschillende ambachten, maatschappelijke professies, organisaties en bewegingen.

 

Locus

Het Potentieel is internationaal georiënteerd, maar heeft tegelijk een zekere oriëntatie op Nederland. Als praktisch intellectueel project zal de lokale omgeving van de redacteuren zich ook lichtelijk manifesteren in de inhoud van het tijdschrift. Een aantal redactieleden is zelf praktisch betrokken bij verschillende lokale (Rotterdamse) initiatieven en netwerken. Initiatieven en bijdragen uit de hele wereld worden belicht. Maar een tijdschrift wat geaard is in praktijk zal automatisch een zekere oriëntatie hebben op de lokale omgeving van de redactieleden. Maar een lichtelijk lokale neiging maakt de lessen niet minder universeel en kan, gezien het doel van een praktisch en intellectueel gegrond project, zelfs wenselijk zijn.

 

Bijdragen

Auteurs zijn van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren door een essay of artikel in te sturen. Bijdragen zijn welkom die iets te maken hebben met een toekomstig thema waarvan een lijst te vinden is op de site. Bijdragen die niks te maken hebben met een thema zijn ook welkom. Het Potentieel streeft ernaar dat 60% van een editie te maken heeft met het thema. De bijdragen worden beoordeeld door de redactie. Voor mensen die vinden dat ze niet goed kunnen schrijven, maar wel betrokken zijn bij interessante initiatieven die potentieel dragen voor een betere wereld, kunnen voorstellen om geïnterviewd te worden. Ook tips voor interessante interviews zijn welkom. Zie hiervoor: contact.

Comments are closed.