Richtlijnen voor Auteurs

Auteurs zijn van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan Het Potentieel door een essay, artikel of lezersbrief in te sturen. Hieronder staan de richtlijnen voor auteurs.

 

Inhoud

 • Het Potentieel wil artikelen publiceren die in de meest brede zin iets te maken hebben met praktische en/of theoretische zoektochten naar een betere wereld. Sociale en ecologische visies staan hierbij centraal. Een verdere inhoudelijke visie achter het tijdschrift vindt u hier.
 • Ingezonden artikelen dienen zoveel mogelijk affiniteit te hebben met het vooraf bekende thema van een nummer. Maar daarnaast zijn ook afwijkende artikelen welkom. De redactie streeft ernaar dat 60 % van de artikelen overeenkomen met het thema van het nummer. De eerst volgende thema’s zijn:
  • Armoede en Rijkdom
  • Zingeving
  • Afval en Exces

 

Vorm

 • De redactie hecht veel waarde aan de vrijheid en creativiteit van de auteur. Verschillende vormen van bijdragen zijn mogelijk:
  1. Essay (max 5000 woorden, essays van 2000 woorden zijn ook welkom)
  2. Artikel (max 7000 woorden)
  3. Lezersbrief (max 400 woorden)
  4. Speldenprik (max 350 woorden)
  5. Klassieker/Boekbespreking (max 5000 woorden)
 • Mocht een bijdrage langer worden dan 5000 woorden, neem dan even contact op met de redactie.
 • Bijdragen dienen in het Nederlands of Engels geschreven te zijn.
 • Een bijdrage moet geleverd worden in Microsoft Word.
 • Het lettertype dient Times New Roman te zijn met een lettergrootte van 12,
 • Er dient een enkele regelafstand gebruikt te worden.
 • De titel moet centraal en bovenaan de eerste pagina staan. Daaronder staat (centraal) de naam van de auteur, daaronder de naam van een organisatie (universiteit, NGO, initiatief) en emailadres.

 

Verwijzingen

 • Alle verwijzingen dienen opgenomen te worden in eindnoten. Literatuurverwijzingen worden dus niet in de hoofdtekst noch in voetnoten opgenomen.
 • Indien een bepaalde publicatie vaker wordt geciteerd, dan na de eerste keer enkel de achternaam vermelden, gevolgd door jaartal van publicatie. Niet: Idem, ibidem, ibid.
 • Een verwijzing naar een boek bestaat uit: 
Auteur (jaartal) Titel. Plaats uitgever.
 • Een verwijzing naar een tijdschriftartikel bestaat uit: 
Auteur (jaartal) ‘Titel artikel’. In: Titel tijdschrift jaargangnummer/jaartal, 
tijdschriftnummer, x-x.
 • Een verwijzing naar een bijdrage uit een bundel: 
Auteur (jaartal) ‘Titel bijdrage’. In: auteur (red.) Titel bundel. Plaats uitgever, x-x.
 • Van een auteur dienen alleen initialen te worden gebruikt en geen voornamen. Er komt een spatie tussen het initiaal en de achternaam. Bij de eerste auteur komt eerst de achternaam, dan de initialen en eventuele voorvoegsels. Bij eventuele volgende auteurs eerst initialen en voorvoegsels, dan de achternaam. Bijvoorbeeld: Achterhuis, H. of: Daly, H. E. en J. B. Cobb
 • Citaten van internet moeten vergezeld worden met een actieve hyperlink.
 • Voorbeelden:

Boek van een auteur: Rawls, J. (1999) A Theory of Justice. Harvard.

Boek met ondertitel: Nussbaum, M. C. (2001) Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions. Cambridge.

Tijdschriftartikel: Giddens, A. (2010) ‘Can Climate Change Modernize Russia?’. In: New Perspectives Quarterly 2010 Volume 27, Issue 4: 54-56.

Digitaal artikel: Achterhuis, A. (2005) ‘Geweld’. In: Krisis 2005, Issue 4. Te raadplegen op: www.krisis.eu [8 Februari 2013].

 

Literatuurlijst

 • Alle bronnen die in de tekst voorkomen moeten ook in de literatuurlijst worden opgenomen. De literatuurlijst bevat geen bronnen die niet in de tekst voorkomen. De verstrekte gegevens zijn zo compleet mogelijk; de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens ligt bij de auteur.

 

Procedure

 • De bijdragen worden beoordeeld door de redactie.
 • Bij de beoordeling staat de vrijheid van de auteur hoog in het vaandel. De redactie kan vragen om iets aan te passen of verder toe te lichten, maar doet dit zo weinig mogelijk.
 • De redactie streeft ernaar om binnen een maand te reageren op een ingediende bijdrage.

Copyright en Creative Commons

 • De volledige inhoud van dit tijdschrift, zowel in print als online, wordt gepubliceerd onder een Creative Commons Attribution Licence (CC-BY-NC). Deze licentie is ontwikkeld om vrije en directe toegang te verlenen tot, en niet-commercieel gebruik van, origineel werk mogelijk te maken.
 • Onder deze licentie, behouden auteurs de auteursrechten over de inhoud van hun werk, maar heeft iedereen de mogelijkheid om, op een niet-commerciële basis, de inhoud te downloaden, gebruiken, herprinten, aanpassen, en/of te kopiëren, zonder dat toestemming van de auteur nodig is, maar alleen zolang de originele auteurs en bron geciteerd worden.

Creative Commons-Licentie

Comments are closed.