Creative Commons

Als intellectueel en maatschappelijk project wil Het Potentieel een stap zetten richting een open vorm van communicatie die de uitwisseling van ideeën en kennis bevordert. Daarom is het voor dit tijdschrift belangrijk om een duidelijk standpunt in te nemen in het debat over intellectueel eigendom en de vrije distributie van (wetenschappelijke) kennis.

De problemen rond copyrights zijn in de wetenschappelijke wereld wijdverbreid. Steeds meer initiatieven verzetten zich tegen de soms verlammende positie van uitgevers. De redacteuren van dit tijdschrift zijn bekend met de frustrerende effecten van gecentraliseerde copyrights en de daardoor gecreëerde schaarste aan mogelijkheden om te publiceren.

Kennis is niet het exclusieve product van individuen. Het is het product van kennisgemeenschappen en van een historische culturele ontwikkeling waar iedereen aan bijdraagt. Kennis als cultureel product zou dienstbaar moeten zijn aan culturele ontwikkeling en maatschappelijke bloei. De commerciële eigendomsrechten over die kennis creëren een kunstmatige schaarste over een goed wat potentieel grenzeloos verspreid kan worden. Deze geforceerde schaarste komt niet ten goede aan het potentieel tot maatschappelijke en culturele rijkdom.

Wij geloven dat kennis en meningen vrij gedeeld dienen te worden om een open debat gaande te houden. Deze stroom van communicatie en verspreiding van kennis moet zo transparant mogelijk zijn. Daarom heeft de redactie ervoor gekozen om de volledige inhoud van dit tijdschrift, zowel in print als online, te publiceren onder een Creative Commons Attribution Licence (CC-BY-NC), welke ontwikkeld is om vrije en directe toegang te verlenen aan niet-commercieel gebruik van origineel werk.

Onder deze licentie, behouden auteurs de auteursrechten over de inhoud van hun werk, maar heeft iedereen de mogelijkheid om, op een niet-commerciële basis, de inhoud te downloaden, gebruiken, herprinten, aanpassen, en/of te kopiëren, zonder dat toestemming van de auteur nodig is, maar alleen zolang de originele auteurs en bron geciteerd worden.

Op deze manier wil Het Potentieel het vrij publiceren en verspreiden van ideeën verzekeren en tegelijk voorkomen dat auteurs gehinderd worden in het herpubliceren van hun ideeën en artikelen.

Comments are closed.