SPELDENPRIK: ¡ Welkom in participatopia !

Tuur Ghys

Tuur Ghys (1988) is onderzoeker bij het onderzoekscentrum voor Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad, Universiteit Antwerpen. Hij studeerde cultuurwetenschappen, en werkt momenteel aan een doctoraat in de sociale wetenschappen, rond het potentieel van sociale innovatie voor structurele armoedebestrijding. Hij is mederedacteur van Het Potentieel.

“Tijd voor sociale innovatie in de oikos!” riep Henk me vrolijk toe toen ik de garagebox naderde. Henk is de social entrepreneur achter het bottom-up project ‘beggars can’t be choosers’: “we wilden iets doen rond duurzaamheid en participatie, en toen zijn we met de lokale creatieve klasse gaan brainstormen en met dit project gekomen.” Henk gaat verder: “Uit dat proces van cocreatie kwam eigenlijk het idee om via een online applicatie buurtbewoners voedselrestjes te laten bijhouden, want ‘delen is het nieuwe hebben’ snap je, en wij delen die dan eens per maand op dit hoekje uit aan zogenaamde armen. Dat geeft veerkracht aan de buurt.”

“En de sociale dienst stuurt hun ergste gevallen naar ons door, bovendien sturen ze een geactiveerde werkloze die hier nadien als vrijwilliger komt opkuisen” vult Michelle aan, de vrouw van de notaris. Henk pikt terug in: “Ja, de overheid moet niet alles zelf willen doen, governance panarchy weet je wel.” Michelle kon even niet volgen maar herpakt zich: “Het gaat dus eigenlijk niet om het materiële, want ja dat helpt amper, het is ons vooral te doen om die empowerment zie je.” Henk geeft een voorbeeld: “Neem Sammie hier nou, die is zogezegd arm. Het is natuurlijk hartstikke beschamend om hier naartoe te komen, dus dat zorgt er ook weer voor dat hij getriggerd wordt om buiten te komen en die drempels te nemen. Eigenlijk een stukje zelfstandigheid en attitudeverwerving. En als hij samen met die andere schooiers staat te wachten in de rij is er ruimte voor ontmoeting, zo ontstaat bindkracht en verwerven ze sociaal kapitaal” gaat Michelle verder; “en sociaal kapitaal is echt heeeeel belangrijk, weet je wel”.

En Sammie? Die kon gelukkig van dit theater wegkomen met een fles Pepsi Cola Max, een oud brood, en acht pakken yoghurt op vervaldatum.

Alle overeenkomst met echt bestaande personen berust op zuiver toeval.

This entry was posted in Artikelen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.